About Us

1ste Lijn Amsterdam verbindt, verbetert en versterkt de eerste lijn ten behoeve van samenhangende zorg in de buurt.

1ste Lijn Amsterdam is een regionale organisatie voor ondersteuning van de eerstelijns zorg in Amsterdam (de ROS). Wij werken aan het verbeteren van de organisatie van de eerstelijns gezondheidszorg in de stad, met als doel goede zorg voor alle Amsterdammers. Onder goede zorg verstaan wij: deskundig, dicht bij huis, efficiënt en doelmatig, in een prettige en veilige omgeving, waarin de patiënt serieus wordt genomen.

Wij dragen bij aan die goede zorg door samenwerking tussen zorgverleners en andere partijen in de eerstelijn te stimuleren en te ondersteunen. 1ste Lijn Amsterdam vervult een brugfunctie tussen zorgverleners, patiënten, overheden, verzekeraars, tweedelijn en welzijn. Hierbij werken we voor verschillende opdrachtgevers. Samen staan we voor een goede eerstelijns gezondheidszorg waarover zowel patiënt als zorgverlener tevreden zijn.

Business size

26-100 employees

Commercial presence