About Us

Atlasverzuim.nl heeft zich gespecialiseerd heeft in het ontzorgen van de werkgever op het gebied van verzuim- en arbobeleid.

Omgaan met verzuim behelst meer dan het ziekmelden van een werknemer en voldoen aan de verplichtingen die gesteld worden in de Wet verbetering Poortwachter.

Atlasverzuim.nl verzorgt voor u alle facetten die met verzuim- en arbomanagement te maken hebben.

Verschillende partijen zoals arbodiensten, verzekeraars en tussenpersonen zijn beperkt in hun mogelijkheden en werkzaamheden of deze overlappen elkaar.

Atlasverzuim.nl bundelt alle expertise samen en biedt u hiermee een totaaloplossing aan vanuit de één-loket-gedachte.

Hiermee bent u verzekerd van een optimaal verzuim- en arbobeleid.

Business size

1-10 employees

Commercial presence