About Us

Het team van Bèta-Generations is gespecialiseerd in de begeleiding van de exacte vakken voor alle leerlingen van het VO. Onder de exacte vakken verstaan wij Wiskunde (B), Natuurkunde en Scheikunde. In deze vakken bieden wij bijlessen aan die op afspraak gemaakt kunnen worden. Voor de HAVO en het VWO bieden wij ook Opfriscursussen en Eindexamentrainingen aan in deze exacte vakken.

Het team van Bèta-Generations bestaat vooral uit studenten van de TU Delft die naast veel kennis over deze vakgebieden, ook beschikken over de capaciteit om de betreffende stof zó over te brengen op leerlingen zodat ze het snappen en uiteindelijk zelf kunnen doen.

De Opfriscursussen zijn ervoor bedoeld om het geheugen van leerlingen die naar de eindexamenklas gaan zo goed mogelijk op te frissen. Deze cursussen worden dan ook alleen maar gegeven aan het eind van de zomervakantie/begin van het nieuwe schooljaar en nemen 2 dagen in beslag. In de cursussen zullen ook al een aantal onderwerpen uitgelegd worden die pas in het eindexamenjaar aan bod zullen komen. Een groot deel van de onderwerpen die aan bod komen in deze cursussen is ook al onderdeel van het eindexamen.

De eindexamentrainingen zijn ervoor bedoeld om leerlingen uit de eindexamenklassen (HAVO en VWO) optimaal voor te kunnen bereiden op het eindexamen van één of eventueel meerdere exacte vakken. Deze cursussen zullen 2 dagen in beslag nemen en kunnen verspreid over het hele jaar verzorgd worden. In deze trainingen zullen alle onderwerpen van het eindexamen aan bod komen. Deze eindexamentrainingen zijn er niet alleen voor bedoeld om het verschil tussen een voldoende en een onvoldoende te kunnen maken, maar ook om het huidige cijfer een flinke boost te kunnen geven.

De individuele bijlessen kunnen over het gehele jaar gegeven worden. Het enige wat hiervoor gedaan moet worden is even contact opnemen met ons en een afspraak te maken.

Interesse? Neem contact op!
Tel: 0681835941
WEBSITE:www.betagenerations.nl

Business size

1-10 employees

Commercial presence