About Us

Advocaten Amsterdam

Baerle87 Advocaten Amsterdam is een klein en modern geoutilleerd advocatenkantoor gevestigd te Amsterdam Zuid (Museumkwartier). Wij zijn gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en arbeidsrecht. Daarnaast behandelen wij zaken op het gebied van huurrecht en incasso's. De belangen van particulieren en kleine ondernemers worden door ons behartigd.

Onze uitgangspunten:
•Wie het gelijk aan zijn/haar kant heeft, moet het ook krijgen.
•Wat juridisch kan, houden wij u voor, wat juridisch niet kan evenzeer.
•Wij kunnen niet elke juridische onevenwichtigheid uit het verleden corrigeren.
•Uw belang op korte, maar ook op langere termijn wordt steeds afgewogen.

Hoe wij werken:

We opereren snel en zorgvuldig. Een afspraak is snel gemaakt. De zinvolheid van een procedure wordt steeds in nauw overleg met u overwogen. Soms is overleg of onderhandeling met de wederpartij toereikend. Waar mogelijk en zinnig worden de voor- en nadelen van een schikking met u besproken. Wij gaan procedures bepaald niet uit de weg, maar realiseren ons dat procedures lang kunnen duren en emotioneel diep kunnen ingrijpen.

Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, dan maken wij het processtuk niet langer dan strikt noodzakelijk om de boodschap overtuigend en doeltreffend over te brengen. Wij houden niet van uitweiden en herhalen noch van de eigen standpunten, laat staan van die van de wederpartij. Meer is minder en in de beperking toont zich de meester.

Wij verwachten van u een actieve opstelling bij de oplossing van uw geschil. Dat begint al met het aanleveren van alle gegevens die wij nodig hebben om uw zaak te beoordelen en u van deskundig advies te kunnen dienen. Ook daarna is uw belang ermee gediend dat u ons op de hoogte houdt van alle relevante feiten en omstandigheden.

Het kantoor is gelegen aan de Van Baerlestraat 87-I te Amsterdam.

Business size

1-10 employees

Keywords

Commercial presence