About Us

Werken aan een duurzame leefomgeving. Dat is hetkleurrijke verhaal van BOOT. Een verhaal dat zich afspeelt in woonwijken en op bedrijventerreinen, op sportvelden en bungalowparken of gewoon in de natuur. Een verhaal in grijs en groen dus. Ze wisselen elkaar af en gaan soms ook in elkaar over. En een verhaal met een rode draad:
het verantwoord inrichten van de ruimte. De leefomgeving waaraan we werken is immers evenzeer van ons als van toekomstige generaties. Bewust omgaan met ruimte is voor BOOT dan ook een belangrijke opgave. We zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatie en ruimtelijke inrichting. Daarin zijn we niet uniek, wel in onze visie en de aanpak die daaruit voortvloeit. We zijn ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo adviseert op het gebied van: infrastructuur, buitensport, park&landschap, milieu-bodem, milieu-asbest, vooropname gebouwen en geodesie.

BOOT ontwerpt, adviseert en doet projectbegeleiding op de bouwplaats.

Business size

101-500 employees

Commercial presence