About Us

Het kunnen volgen en traceren van steriele medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg is van groot belang voor de patiëntveiligheid en een efficiënte bedrijfsvoering. In veel ziekenhuizen is dit nog een onderbelicht aspect waardoor zij geconfronteerd worden met onnodig hoge voorraden met de daarbij behorende kosten.
Door een goede registratie en borging van voorraadprocessen binnen het OK-bedrijf is het mogelijk de voorraden te verlagen met 25% tot 40% zonder mis te grijpen. Naast kostenbesparingen zijn tal van kwalitatieve verbeteringen mogelijk.

Business size

26-100 employees

Commercial presence