About Us

DARE2GO gaat over inspireren, motiveren en activeren van vrijwilligers van 18-30 jaar, stagiairs mbo en hoger onderwijs en young professionals voor internationale solidariteit en mondiaal burgerschap.

DARE2GO biedt (stage en onderzoeks)projecten in Afrika, Azie en Latijns Amerika waarbij meegeleefd wordt in lokale gemeenschappen en samengewerkt wordt met lokale jongeren aan het realiseren van millenniumdoelen en verbeteren van mensenrechten. Het complete programma bestaat uit een voorbereidingsprogramma met aandacht voor interculturaliteit, verantwoord vrijwilligen, begeleiding en coaching door de DARE2GO - trainers en projectcoördinatoren tijdens het verblijf in het buitenland (minimaal 2 maanden).

Na afloop van de reis biedt DARE2GO, samen met een groot aantal Particuliere Initiatieven en 'vriendenclubs' van de buitenlandse projectpartners coaching & begeleiding bij het vormgeven van vrijwilligerswerk om andere mensen te motiveren voor internationale solidariteit. DARE2GO werkt samen met onder andere Via Passie, Stichting Global Exploration, het Lilianefonds, VIceVersa, Cordaid, Respo International, OneWorld, Unlimited en voor stages en afstudeeropdrachten met hogescholen van Amsterdam, InHolland en Arnhem en Nijmegen, Zuyd en ROC's Nijmegen, West Brabant en Midden Nederland.

DARE2GO is door Calibris erkend als leerbedrijf en biedt mogelijkheden aan werkzoekenden met betrekking tot werkervaringsplaatsen en voor vrijwilligers om zich te bekwamen als junior trainer/ coach op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap.
DARE2GO voldoet aan de richtlijnen voor verantwoord vrijwilligerswerk en is geregistreerd lid van Better Care Network Nederland

info@dare2go.nl

Business size

1-10 employees

Commercial presence