We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

De Eerste Kamer der Staten-Generaal vormt samen met de Tweede Kamer het parlement. Zij toetst voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door de regering en de Tweede Kamer. Het werk van de Eerste Kamer heeft dus direct invloed op ontwikkelingen in de maatschappij.

Business size

26-100 employees

Commercial presence