About Us

Het Expertisecentrum Organisatie-interventies (ECo-i) stelt zich ten doel veranderingen in organisaties beter, sneller en makkelijker te laten verlopen, in het belang van alle betrokkenen. Dit wil het bereiken door de bekendheid, de kwaliteit en de schaal en professionaliteit van toepassing van high-impact interventies te bevorderen.

ECo-i is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.
In zijn werk hanteert ECo-i de volgende uitgangspunten:
- methodisch werken op basis van onderzoek en evidence-based practice;
- respect en compassie voor mensen in situaties van verandering, ongeacht hun positie of opstelling;
- nieuwsgierigheid naar de ervaring van de situatie door betrokkenen zelf;
- veronderstelling van complementariteit van verschillende perspectieven;
- vertrouwen in het gezamenlijk veranderpotentieel van betrokkenen.

ECo-i verricht onder andere de volgende activiteiten:
- het selecteren en ontwikkelen van zogenoemde high-impact interventievormen;
- het verlenen van verander- en interventiekundig advies;
- het bemiddelen van interventie-experts en veranderkundige trajectbegeleiders;
- het voorbereiden en uitvoeren van maatwerkinterventies;
- borging van bereikte veranderresultaten.

Als stichting zonder winstoogmerk heeft ECo-i geen klanten, maar deelnemers. Deelnemerschap is gratis en staat open voor iedereen met een beroepsmatige interesse in organisatieverandering.

Business size

1-10 employees

Commercial presence