About Us

GRIP op alle wegen !

GRIP Road Inspections meet stroefheid volgens de nieuwe norm met het Side-Way Force principe (Engelse SCRIM of Duitse SKM).

Rijkswaterstaat gaat per 2016 de stroefheidsmeting van wegen laten uitvoeren conform het Side-Way Force principe (Engelse SCRIM of Duitse SKM). De methodiek wordt inmiddels in 9 Europese landen toegepast. Deze methode wordt zowel bij nieuwe als bestaande wegdekken uitgevoerd. Er kan gewoon in het verkeer gemeten worden met 30, 40, 60 en 80 kilometer per uur. Een duidelijke rapportage met de meetresultaten maakt deze meting compleet. De stroefheidsmetingen gerelateerd aan de Eisen van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd met een speciaal daarvoor in Duitsland ontwikkelde SKM-vrachtauto, een doorontwikkelde SCRIM (Sideway-force Coëfficiënt Routine Investigation Machine) met SWF (Side Way Force)-methodiek.

Er kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom gemeten worden en ook fietspaden kunnen in de metingen worden meegenomen.

Diverse camera’s, sensoren, GPS en andere meetapparatuur verzamelen data die op een computer in de cabine opgeslagen wordt. Deze worden later verwerkt in een duidelijke rapport met onder andere wrijvingscoëfficiënten, grafieken, locaties en beelden van de weg. De wegbeheerder kan zo het onderhoud van asfalt- en betonwegen plannen.

Door onze uitgebreide ervaring in meten op deze wijze van zowel autosnelwegen, provinciale -en gemeentelijke wegen als fietspaden en een racecircuit kunnen wij u duidelijk rapporteren en ervoor zorgen dat wegbeheerders meer ‘grip’ op hun wegen krijgen.

Business size

1-10 employees

Commercial presence