About Us

Managen en coachen met hart voor de mens.
Direct, concreet en resultaatgericht.
Daar sta ik voor.
Ik ben manager, coach, partner, maar vooral collega.
Mijn naam is Henk-Jan Tromp. Aangenaam.

Ik laat mensen in hun waarde.
Ik maak ze bewust van zichzelf en stimuleer ze hun eigen kwaliteiten optimaal te gebruiken.
Zo kunnen mensen zich ontwikkelen.
Zo kunnen teams opbloeien.
Zo kunnen organisaties veranderen.

Business size

1-10 employees

Commercial presence