About Us

Hogeschool Utrecht is een randstedelijke hogeschool die sterk verankerd is in de innovatieve en jonge regio Utrecht/Amersfoort. De HU is gevestigd op het Utrecht Sciencepark, nabij strategische, kennisintensieve partners UU en UMCU. Daarnaast zijn we te vinden in de Utrechtste binnenstad én in Amersfoort.

We hebben een breed, toegankelijk bacheloraanbod voor diverse doelgroepen (meer dan 80 opleidingen). Tegelijkertijd streeft de HU naar het vergroten van het masteraanbod en een stevige positie in het deeltijd en contractonderwijs, met als doel om met het onderwijs en onderzoek nog beter aan te sluiten bij de beroepspraktijk. Een Leven Lang Leren staat voorop, voor onze studenten en onze medewerkers.

We investeren dan ook in onderwijsinnovatie, vraaggericht toegepast onderzoek, kenniscirculatie en kennisvalorisatie. Als University of Applied Sciences leveren we door onderwijs en onderzoek een grote bijdrage aan de innovatie van de beroepspraktijk en daarmee aan de sociale en economische ontwikkeling van de innovatieve regio Utrecht/Amersfoort.

In 2017 zal al het Utrechtse onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) geconcentreerd zijn op de HU-Campus op het Utrecht Science Park (USP), met daarnaast HU Amersfoort als Citycampus. Met onze vernieuwde huisvesting maakt de HU ruimte voor innovatie van onderwijs, praktijkgericht onderzoek, professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Zo willen we als kennisorganisatie bijdragen aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.

Er studeren op dit moment ruim 35.000 studenten bij de HU en er werken zo'n 3600 medewerkers verdeeld over HU Diensten (ondersteunende (staf-)diensten) en de volgender 6 faculteiten:

Faculteit Communicatie en Journalistiek
Faculteit Economie en Management
Faculteit Educatie
Faculteit Gezondheidszorg
Faculteit Maatschappij en Recht
Faculteit Natuur en Techniek

Business size

500+ employees

Commercial presence