About Us

InnoTherm realiseert duurzame bodemoplossingen in combinatie met installatietechniek. Binnen InnoTherm is jarenlange ervaring in de installatiebranche samengebracht met ruime kennis van ondergrondse (boor)technieken. InnoTherm richt zich op bodemenergie (incl. warmtepompen) en infiltratiesystemen.

Bodemenergie:
Zoekt u een efficiënte en comfortabele installatie om gasvrij uw pand te verwarmen, koelen en te voorzien van warmwater. InnoTherm levert “turn key” warmtepompinstallaties van de verticale bron tot en met de warmtepomp. Hierbij hoort een integraal ontwerp van de klimaatinstallatie van het woonhuis of utiliteitsgebouw. Innotherm werkt met hoogwaardig materieel en materiaal, kwaliteit staat altijd voorop. Zowel het ontwerp als de uitvoering van het gehele bodemenergiesysteem wordt in “eigen huis” uitgevoerd.

Infiltratiesystemen:
Gebouweigenaren worden steeds vaker geacht hun regenwater op eigen terrein af te voeren. InnoTherm ontwerp en realiseert complete infiltratiesystemen op basis van infiltratiebronnen. Middels deze infiltratiebronnen kunnen grote hoeveelheden regenwater worden geïnfiltreerd in de bodem. Infiltratiebronnen hebben weinig ruimte nodig, zijn te onderhouden en te monitoren. In het ontwerp wordt ook gekeken naar overige mogelijkheden in de bestrating, daken en afvoerleidingen. Met InnoTherm houdt u droge voeten.

Bel 0485-371964 of stuur een mail naar info@innotherm.nl voor meer informatie.

Business size

1-10 employees

Commercial presence