About Us

Het bedrijf is opgericht vanuit de persoonlijke ervaring dat verander trajecten vaak mislukken doordat er te weinig aandacht is voor het implementeren van de verandering. Kennis, tijd en vaardigheden ontbreken vaak.

ITSV heeft als doel de verandering echt te operationaliseren in organisaties.

De missie van het bedrijf is:
Bedrijven bij te staan om de bedachte tactische- en strategische veranderingen daadwerkelijk te implementeren,
vanuit het perspectief van de klant. Dit doen we samen met alle stakeholders

De aanpak kenmerkt zich door een no nonsens benadering die gericht is op succesvolle implementatie vanuit het perspectief van de klant.

De belangrijkste markten zijn:
- Telecom, Media, Industrie & Energie;
- Onderwijs en Zorg
- Semi Overheid

De verander-domeinen zijn:
- Strategie executie;
- IT Management;
- IT Sourcing/Cloud;
- Governance & Security;
- CRM en Customer interaction.

We doen dit meestal in een van de volgende vormen:
- Interim management;
- Transitie Management;
- Project Management;
- Consultancy;
- CRM en Customer interaction.

Dit in goed onderling overleg de opdrachtgever.

Kenmerkend voor de aanpak is dat deze als no nonsens kan worden betiteld gericht op het succesvol implementeren van de verandering. De focus ligt op het meekrijgen van de organisatie door vooral te luisteren en niet te zenden en gezamenlijk verantwoordelijk te durven nemen voor deze verandering.

De implementator van Verandering!

Business size

1-10 employees

Commercial presence