About Us

Natuurbegraafplaatsen van Waarde zet zich er voor in om samen met grondeigenaren een groep natuurbegraafplaatsen te vormen waar het belang van natuur voorop staat en waarin de individuele deelnemers de vruchten plukken van samenwerking en ondersteuning.

Belangrijke kenmerken van deelnemende natuurbegraafplaatsen zijn:
• Natuurbegraven is dienstbaar aan natuurontwikkeling, -beheer en -behoud;
• Er is veel aandacht voor kwaliteit en continuïteit van de natuur en de natuurbegraafplaats;
• De natuurbegraafplaats biedt de mens ruimte voor afscheid nemen, verwerken en gedenken waarbij respect voor de natuur voorop staat;
• Deelnemers functioneren zelfstandig maar benutten het synergetisch effect van samenwerking;
• Deelnemers zijn echte natuurbegraafplaatsen die voldoen aan de criteria die Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland, voor natuurbegraafplaatsen heeft vastgesteld.

Business size

1-10 employees

Commercial presence