About Us

Kinderen & jeugd | Mensen met een beperking | Regio Achterhoek

Beeldende therapie is een vorm van creatieve therapie/vaktherapie. Deze vorm van therapie bestaat uit het werken met beeldende materialen. Er kan individueel of groepsgericht gewerkt worden aan acceptatie,- veranderings,- en ontwikkelingsprocessen. Een kracht van beeldende therapie is dat een werkstuk waardevolle informatie over de maker kan vertellen. Ook is deze vorm van therapie prettig voor mensen die het lastig vinden in woorden uit te drukken maar die zich juist heel goed non-verbaal kunnen uiten. Het is een laagdrempelige non-verbale therapie waar via het werk gesproken kan worden maar niet direct noodzakelijk is.

Business size

1-10 employees

Commercial presence