About Us

Producent van ventilatiesystemen, ventilatieluiken en ventilatiekisten ten behoeve van droging en bewaring van agrarische producten zoals bloembollen, aardappelen, uien, granen en zaden.

Manufacturer of ventilationsystems, ventilationhatches and ventilationboxes for drying and storage of agricultural products as flowerbulbs, potatoes, onions, grain and seeds.

Business size

26-100 employees

Keywords

Commercial presence