About Us

Visie Praedium Coöperatie
Wij hebben de ambitie particulieren en bedrijven te begeleiden op het snijvlak van verduurzaming en regionale kracht, omdat wij geloven dat de directe omgeving van een bedrijf een prachtig instrument vormt om duurzame ambities vorm te geven.
Praedium ziet verduurzaming van de samenleving als de enige echte oplossing voor de tijd waarin we ons bevinden.
Voor het realiseren van deze duurzame samenleving, ziet Praedium ondernemerschap als belangrijk scharnier.
Samenwerking in de regio en ondernemerschap bieden bij uitstek de mogelijkheid om de thema’s economie en planeet te verbinden aan sociale aspecten.

Twee benen van Praedium
Praedium inspireert - om de samenleving te verduurzamen zijn nieuwe ideeën en samenwerkingen nodig. Die laten zien dat het anders kan, soms verrassend, soms logisch, maar nog nooit (zo) vertoond.
Praedium realiseert - om de samenleving daadwerkelijk te verduurzamen, moeten ideeën omgezet worden in concrete oplossingen.
Praedium is daarom actief in wat nodig is om bestaande gebieden om te vormen en geschikt te maken voor nieuwe functies. Van bestemmingsplannen tot landschapsinrichting en het samenbrengen van lokale (agrarische) ondernemers met grote bedrijven. Dit zorgt er voor dat Praedium dag in dag uit ziet wat er nodig is om de samenleving te verduurzamen en waar nieuwe kansen liggen. Voor alle spelers in de regio.

Praedium is een Cooperatie van 11 zelfstandige professionals.
HQ Veghel: 0413-385820 of info@praedium.eu

Business size

26-100 employees

Commercial presence