About Us

De provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie. Een provincie met ruim 2,6 miljoen inwoners, verdeeld over 51 gemeenten.

De provincie zorgt samen met andere overheden voor een passende invulling van de leefomgeving. Ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen.

De provincie zorgt voor het aanleggen en verbeteren van wegen, verkeersveilige rotondes en fietspaden en zet zich in voor een goed openbaar vervoer.

Noord-Holland heeft een gevarieerd landschap, grote bos-, natuur- en recreatiegebieden. De provincie wil de natuur graag behouden en verder ontwikkelen.

Noord-Holland staat bekend om haar cultuurlandschappen met monumentale stolpboerderijen, molens en dijken. Het waterrijke landschap nodigt uit tot recreatie. De provincie zet zich in om de rijke cultuurhistorie te behouden.

De provincie geeft Noord-Holland de ruimte.

Business size

500+ employees

Commercial presence