About Us

Database for food, drinks and non-food
All you want to know about a product.

De centrale plek voor alle producten, specificaties, informatie en inspiratie - in woord en beeld -
van eten, drinken en non-food binnen foodservice en foodretail.

Fabrikanten borgen de kwaliteit. PS zorgt dat de productinfo 'automatisch' verderop in de keten komt, bij groothandels, retail (via GS1), professionals, branche en consumenten.

Handwerk minimaliseren, ontzorgen en info altijd up-to-date!

Business size

1-10 employees

Commercial presence