About Us

PVM is een ingenieurs- en organisatieadviesbureau dat zich richt op de gebruikers (bewoners en bezoekers) van vastgoed. Het gaat in onze ogen uiteindelijk om hun tevredenheid en wensen. Vanuit dit perspectief ondersteunen en adviseren wij organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling, de exploitatie en het beheer van vastgoed.

Ons doel is om de gebruikers tevreden te stellen en daardoor de waarde van het vastgoed te behouden en te verhogen en daarmee organisaties in staat te stellen het vastgoed op een efficiënte wijze te exploiteren en te beheren.

Business size

26-100 employees

Commercial presence