About Us

DE LEUKE LEERWEG is een praktijk voor remedial teaching.

De praktijk biedt hulp op maat voor kinderen met leer- en/of werkhoudingsproblemen.
Kinderen die moeite hebben met:
- lezen
- spelling
- rekenen
- schrijven
- werkhouding
- huiswerk maken. plannen en leren
- cito toetsen
kunnen geholpen worden bij DE LEUKE LEERWEG.

Voor uitgebreide informatie zie de website: www.deleukeleerweg.nl

Business size

1-10 employees

Commercial presence