About Us

Remedial Teaching Rokkeveen te Zoetermeer.

Voor het begeleiden van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van:

Technisch en begrijpend lezen
Spelling
Rekenen
Vreemde talen
Werkhouding en concentratie

Hoe werkt Remedial Teaching Rokkeveen?

Tijdens het intakegesprek ontvangt u alle informatie en worden de gegevens zorgvuldig besproken. We toetsen uw kind en stellen en 'op maat geneden' handelingsplan op. De begeleiding van uw kind start met wekelijkse lessen van 60 minuten. Na een vooraf vastgestelde periode worden de vorderingen geëvalueerd.

Voor ouders:

We bieden uw kind individuele begeleiding.
We leren uw kind vaardigheden aan om betere resultaten te halen
We werken doelgericht aan een oplossing.
We hebben, na uw toestemming, overleg met school.

Voor scholen:

We nemen u de zorg en de begeleiding van de rugzakleerling uit handen. U hoeft geen formatie vrij te maken.
We geven individuele remedial teaching lessen aan de leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben.
We zorgen voor de continuïteit in de uitvoering van het handelingsplan.

Voor welke kinderen is remedial teaching geschikt?

Voor kinderen die behoefte hebben aan extra hulp en begeleiding naast de uitleg op de basisschool.
Voor kinderen met gediagnosticeerde dyslexie, dyscalculie, ADHD of ASS.
Voor dyslectische kinderen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die hulp nodig hebben bij Nederlands en/of de vreemde talen.

Business size

1-10 employees

Commercial presence