About Us

SIMMIS: Strong In Modulair Management Information Systems.
SIMMIS levert een in Commence geschreven database die bedrijven in staat stelt de organisatie continu te verbeteren.

Producten:
Commence ORM (Operationeel Risico Management)
Commence GRC (Governance, Risk & Compliance)
Commence MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Commence HRM (Human Resource Management)
Commence ISO

Commence:
“De praktijk leert, dat klanten die Commence invoeren in hun organisatie al heel snel enthousiast raken over de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en kracht van het product. Naarmate de organisatie groeit, groeit Commence met hun mee. Commence is ontwikkeld als een framework, een sterke basis met daar omheen alle mogelijkheid om naar eigen behoefte uit te breiden. Daardoor zijn flexibiliteit en aanpasbaarheid dé sterke eigenschappen van Commence”.

Business size

1-10 employees

Commercial presence