About Us

Smid Media is een onafhankelijk adviesburo op het gebied van informatievoorziening, gericht op het Midden en KleinBedrijf (MKB).

Onze doelstelling is om voor uw onderneming de kwalitatief beste en betaalbare oplossing te vinden, voor de korte maar zeker ook voor de langere termijn. Alles is erop gericht om het maximale resultaat te behalen uit de reeds aanwezige processen en middelen, door deze eerst door te lichten. Met nieuwe inzichten en eventuele andere (vernieuwende) oplossing(en) kan het rendement wellicht worden geoptimaliseerd.

Business size

1-10 employees