We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Doelstelling: Het inrichten en in stand houden van een ontmoetingscentrum voor jongeren van 17 tot en met 25 jaar teneinde deze jongeren door vorming en ontspanning te begeleiden.

De activiteiten die Soos Plock uitvoert zijn vooral gerelateerd aan de doelstelling die hierboven is beschreven. Het jongerenwerk neemt in Soos Plock de meest prominente plaats in. Maar in de loop der jaren ontstond de behoefte aan activiteiten bij verschillende andere doelgroepen. Hier hebben wij dan ook gehoor aan gegeven. Dit omdat wij of een doelgroep ondervonden dat er voor hen nergens anders plaats was of het dan aangebodene niet toereikend was. Hierbij moet u denken aan hulp en diensten voor de buurt waarin wij gevestigd zijn of het bieden van repetitieruimte voor bands.

Binnen het organiseren hechten wij veel waarde aan het activeren van jongeren en het begeleiden bij de ontwikkeling van vaardigheden. De activiteiten in Soos Plock worden door vrijwilligers binnen de organisatie geregeld of door jongeren die dit onder begeleiding doen van een ervaren vrijwilliger op dat gebied.

Wij vinden het in Soos Plock belangrijk dat jongeren zich kunnen oriënteren op verschillende gebieden en zich daar in kunnen ontwikkelen. Dit kan op veel verschillende gebieden. Een PR-medewerker leert bijvoorbeeld hoe een persbericht gemaakt moet worden en hoe het in de dag- en weekbladen terecht komt, hoe om te gaan met verschillende computerprogramma’s en het steeds belangrijker wordende internet. Een organisator die een vergunning moet hebben van de gemeente leert hoe het is om met de overheid samen te werken en hoe deze in elkaar steekt. Jongeren leren om samen te werken met anderen, te discussiëren, om te gaan met tegenslag en compromissen te sluiten.

Business size

26-100 employees

Keywords

Commercial presence