About Us

Preventieve ondersteuning naar gezinnen

Missie

ABC Gezin-support biedt op preventieve wijze ondersteuning aan gezinnen die onder druk staan. Met behulp van een unieke en wetenschappelijke methode wordt het gezin weerbaarder gemaakt, waardoor de kans op problemen afneemt. ABC Gezin-support gaat uit van en werkt met de kracht van het gezin als geheel met als doel onderlinge communicatie en afstemming te verbeteren.


Visie

ABC gezin-support verleent ondersteuning op basis van de volgende uitgangspunten:
1.Het gezin is een team en de gezinsleden hebben elkaar nodig.
2.Gezinnen kunnen als team meer aan dan de individuele leden afzonderlijk.
3.Het vergroten van zelfkennis en begrip voor elkaar is van belang in onze trajecten.
4.Coaching van het gezin heeft tot doel de onderlinge communicatie en afstemming te verbeteren en daardoor de binding tussen de gezinsleden te vergroten.
5.Onze begeleiding biedt maatwerk gericht op de vraag, behoefte en doelstelling.
6.We betrekken (medisch)specialisten waar deze specifieke deskundigheid noodzakelijk is.
7.We hebben een humanitaire grondhouding, die onder andere uitgaat van liefde en respect voor elkaar.

Business size

26-100 employees

Commercial presence