About Us

Privacy First is een ANBI-erkende stichting met als doel het behouden en bevorderen van het recht op privacy alsmede de persoonlijke vrijheid van leefomgeving. Ons motto is: eigen keuzes in een vrije omgeving. Privacy First zet zich in voor het recht op:
• Privacy en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
• Bescherming van persoonsgegevens
• Vertrouwelijke communicatie
• Lichamelijke integriteit.
Privacy First bereikt haar doelen door deze rechten op een gedegen manier te laten vastleggen in de wet en treedt hierin actief op in de vorm van advisering, politieke lobby, rechtszaken en publieksacties.

Business size

1-10 employees