About Us

TaxiLogic is een systeem om taxibedrijven te helpen efficiënter te werken. En dus meer geld te verdienen. De programmatuur is ontwikkeld vanuit de expertise van het taxivak zelf. Met als uitgangspunten:

* het moet makkelijk en prettig te bedienen zijn
* alle gebruikers moeten er voordeel bij hebben:
het management de chauffeurs, de centrale
en de administratie;
* het systeem moet betaalbaar zijn en
aantoonbaar geld opleveren.

TaxiLogic kan zo voordelig geleverd worden omdat er geen dure apparatuur nodig is; er is gebruik gemaakt van standaard componenten: pc, modem, een headset en een zogenaamde "smartphone".

Business size

1-10 employees

Keywords

Commercial presence