About Us

Xtra versterkt de samenleving

Xtra vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra. In Xtra zijn eveneens de ondersteunende diensten in een gezamenlijk servicebureau ondergebracht. Op deze manier bundelen wij elkaars krachten zodanig dat, ook in deze tijd met grote veranderingen, het welzijnswerk optimaal bijdraagt aan een sterke samenleving.

MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra hebben als doel de eigen kracht van burgers en hun omgeving te versterken. Zij bevorderen de sociale samenhang en ondersteunen bewonersinitiatieven door informatie en advies te geven en gericht initiatieven van burgers te begeleiden.

Business size

500+ employees

Commercial presence